ชื่อโฮสต์

ชื่อโฮสต์ จาก เซิร์ฟเวอร์ (172.16.5.201) สำหรับ IP 2a06:98c0:3600::103. ชื่อโฮสต์อาจต่อท้ายชื่อโดเมนระบบชื่อโดเมน (DNS) แยกจากป้ายชื่อเฉพาะของโฮสต์ตามช่วง ('จุด') ในรูปแบบหลังชื่อโฮสต์จะเรียกว่าชื่อโดเมนด้วย

📱 อินพุต

 

ชื่อโฮสต์คืออะไร?

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชื่อโฮสต์ (ในชื่อโหนดปกติ) คือป้ายกำกับที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้เพื่อระบุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ

ชื่อโฮสต์มักจะมีสองรูปแบบ หนึ่งคือชื่อผู้ใช้ อาจประกอบด้วยคำหรือวลีเดียว หรือชื่อที่มีโครงสร้าง อีกอันหนึ่งใช้สำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งแยกจากป้ายกำกับเฉพาะโฮสต์ด้วยจุด ("จุด") เพื่อสร้างชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) ชื่อโฮสต์ที่มีโดเมน DNS มักจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบชื่อโดเมนพร้อมกับที่อยู่ IP ของโฮสต์ที่พวกเขาเป็นตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจับคู่ชื่อโฮสต์กับที่อยู่ หรือกระบวนการย้อนกลับ

ทำไมฉันต้องตั้งชื่อโฮสต์สำหรับคอมพิวเตอร์ของฉัน

ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์คือชื่อที่ทำงานบนเครือข่าย การตั้งชื่อโฮสต์สำหรับคอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากอุปกรณ์อื่นๆ ใน LAN เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าถึงกัน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

จะตรวจสอบชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

วิธีที่ 1: ดูชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์จากระบบและความปลอดภัย

 • เปิดแผงควบคุม เลือกระบบและความปลอดภัย แล้วเปิด
 • คลิกดูชื่อคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบ
 • คุณสามารถดูชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้จากข้อมูลระบบ

วิธีที่ 2: ใช้คำสั่งเพื่อดูชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์

 • ค้นหา cmd ในช่องค้นหาของ Windows หรือกด Win+R แล้วพิมพ์ cmd เพื่อเปิดพรอมต์คำสั่ง
 • ป้อนชื่อโฮสต์ในพร้อมท์คำสั่ง จากนั้นกด Enter เพื่อดูชื่อโฮสต์
  หรือป้อน ipconfig/all ใน command prompt แล้วกด Enter เพื่อดูชื่อโฮสต์

จะเปลี่ยนชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

 • เปิดแผงควบคุม เลือกระบบและความปลอดภัย แล้วเปิด
 • คลิกดูชื่อคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบ
 • คลิกเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ภายใต้ข้อมูลระบบเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่
 • ป้อนชื่อคอมพิวเตอร์ใหม่ จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดก็เสร็จสิ้น
ping IP

วิกิพีเดีย : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Comment

Languages