สถิติผู้ใช้

นี่คือสถิติผู้ใช้ หากคุณต้องการดูข้อมูลทั่วโลก คุณสามารถดู รายการข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ประเทศ / ภูมิภาค

ประเทศ / ภูมิภาค | ipshu.com China: 46.00% Japan: 5.00% Indonesia: 3.00% Brazil: 3.00% Russia: 3.00% China: 46.00% Japan: 5.00% Indonesia: 3.00% Brazil: 3.00% Russia: 3.00% China Japan Indonesia Brazil Russia 46.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

เพศของผู้ใช้

เพศของผู้ใช้ | ipshu.com หญิง: 35.00% ชาย: 65.00% หญิง: 35.00% หญิงหญิง: 35.00% ชาย: 65.00% ชายชาย: 65.00%

วงเล็บอายุผู้ใช้

วงเล็บอายุผู้ใช้ | ipshu.com 18-24: 30.00% 25-34: 27.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 30.00% 25-34: 27.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 30.00% 27.00% 19.00% 12.00% 7.00%

ภาษา

ภาษา | ipshu.com Chinese, Simplified: 45.00% English: 11.00% Arabic: 6.00% Japanese: 5.00% Chinese, Traditional: 4.00% Chinese, Simplified: 45.00% English: 11.00% Arabic: 6.00% Japanese: 5.00% Chinese, Traditional: 4.00% Chinese, Simplified English Arabic Japanese Chinese, Traditional 45.00% 11.00% 6.00% 5.00% 4.00%

เบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ | ipshu.com Chrome: 50.00% Edge: 17.00% Safari: 12.00% Android Webview: 5.00% Firefox: 4.00% Chrome: 50.00% Edge: 17.00% Safari: 12.00% Android Webview: 5.00% Firefox: 4.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 50.00% 17.00% 12.00% 5.00% 4.00%

ความละเอียดหน้าจอ

ความละเอียดหน้าจอ | ipshu.com 1024x768: 71.00% 1200x1366: 5.00% (not set): 3.00% 1024x1366: 2.00% 1093x615: 2.00% 1024x768: 71.00% 1200x1366: 5.00% (not set): 3.00% 1024x1366: 2.00% 1093x615: 2.00% 1024x768 1200x1366 (not set) 1024x1366 1093x615 71.00% 5.00% 3.00% 2.00% 2.00%

การสร้างแบรนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่

การสร้างแบรนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ | ipshu.com Apple: 29.00% Huawei: 16.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 29.00% Huawei: 16.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 29.00% 16.00% 13.00% 10.00% 10.00%

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ | ipshu.com Windows: 40.00% Android: 40.00% iOS: 17.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 40.00% Android: 40.00% iOS: 17.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 40.00% 40.00% 17.00% 2.00% 1.00%

หมวดหมู่อุปกรณ์

หมวดหมู่อุปกรณ์ | ipshu.com ยาเม็ด: 1.00% เดสก์ทอป: 43.00% มือถือ: 55.00% ยาเม็ด: 1.00% ยาเม็ดยาเม็ด: 1.00% เดสก์ทอป: 43.00% เดสก์ทอปเดสก์ทอป: 43.00% มือถือ: 55.00% มือถือมือถือ: 55.00%

📚 Comment

Languages