สถิติผู้ใช้

นี่คือสถิติผู้ใช้ หากคุณต้องการดูข้อมูลทั่วโลก คุณสามารถดู รายการข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ประเทศ / ภูมิภาค

ประเทศ / ภูมิภาค | ipshu.com จีน: 47.00% ญี่ปุ่น: 5.00% South Korea: 3.00% Germany: 3.00% Russia: 3.00% จีน: 47.00% ญี่ปุ่น: 5.00% South Korea: 3.00% Germany: 3.00% Russia: 3.00% จีน ญี่ปุ่น South Korea Germany Russia 47.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

เพศของผู้ใช้

เพศของผู้ใช้ | ipshu.com หญิง: 33.00% ชาย: 67.00% หญิง: 33.00% หญิงหญิง: 33.00% ชาย: 67.00% ชายชาย: 67.00%

วงเล็บอายุผู้ใช้

วงเล็บอายุผู้ใช้ | ipshu.com 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 29.00% 28.00% 19.00% 12.00% 7.00%

ภาษา

ภาษา | ipshu.com Chinese, Simplified: 47.00% English: 12.00% Japanese: 5.00% Chinese, Traditional: 4.00% Russian: 4.00% Chinese, Simplified: 47.00% English: 12.00% Japanese: 5.00% Chinese, Traditional: 4.00% Russian: 4.00% Chinese, Simplified English Japanese Chinese, Traditional Russian 47.00% 12.00% 5.00% 4.00% 4.00%

เบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ | ipshu.com Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 46.00% 25.00% 11.00% 6.00% 3.00%

ความละเอียดหน้าจอ

ความละเอียดหน้าจอ | ipshu.com 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768 1200x1366 1024x1366 1093x615 1098x618 64.00% 8.00% 3.00% 2.00% 1.00%

การสร้างแบรนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่

การสร้างแบรนด์อุปกรณ์เคลื่อนที่ | ipshu.com Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 28.00% 14.00% 13.00% 10.00% 10.00%

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ | ipshu.com Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 48.00% 35.00% 14.00% 2.00% 1.00%

หมวดหมู่อุปกรณ์

หมวดหมู่อุปกรณ์ | ipshu.com ยาเม็ด: 1.00% มือถือ: 48.00% เดสก์ทอป: 51.00% ยาเม็ด: 1.00% ยาเม็ดยาเม็ด: 1.00% มือถือ: 48.00% มือถือมือถือ: 48.00% เดสก์ทอป: 51.00% เดสก์ทอปเดสก์ทอป: 51.00%

📚 Comment

Languages