สแกนพอร์ต IP

สแกนพอร์ต จาก เซิร์ฟเวอร์ (172.16.5.201) ไปยัง IP 54.36.148.60. เครื่องสแกนพอร์ตเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์สำหรับพอร์ตที่เปิดอยู่

📱 อินพุต

รอประมาณ 60 วินาทีหลังจากการส่ง

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พอร์ตคือจุดสิ้นสุดการสื่อสาร ในระดับซอฟต์แวร์ภายในระบบปฏิบัติการพอร์ตเป็นโครงสร้างแบบลอจิคัลที่ระบุกระบวนการเฉพาะหรือประเภทของบริการเครือข่าย พอร์ตถูกระบุสำหรับแต่ละโปรโตคอลและการรวมที่อยู่ด้วยหมายเลขที่ไม่ได้ลงชื่อ 16 บิตหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมายเลขพอร์ต โปรโตคอลทั่วไปที่ใช้หมายเลขพอร์ตคือ Transmission Control Protocol (TCP) และ User Datagram Protocol (UDP) Nmap (Network Mapper) เป็นสแกนเนอร์เครือข่ายฟรีและโอเพ่นซอร์สที่สร้างโดย Gordon Lyon (หรือที่รู้จักกันในชื่อนามแฝง Fyodor Vaskovich) Nmap ใช้เพื่อค้นหาโฮสต์และบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยการส่งแพ็คเก็ตและวิเคราะห์การตอบสนอง สแกนพอร์ต IP

วิกิพีเดีย : Port (computer networking)(en)

In computer networking, a port is a communication endpoint. At the software level, within an operating system, a port is a logical construct that identifies a specific process or a type of network service. A port is identified for each transport protocol and address combination by a 16-bit unsigned number, known as the port number. The most common transport protocols that use port numbers are the Transmission Control Protocol (TCP) and the User Datagram Protocol (UDP).

A port number is always associated with an IP address of a host and the type of transport protocol used for communication. It completes the destination or origination network address of a message. Specific port numbers are reserved to identify specific services so that an arriving packet can be easily forwarded to a running application. For this purpose, port numbers lower than 1024 identify the historically most commonly used services and are called the well-known port numbers. Higher-numbered ports are available for general use by applications and are known as ephemeral ports.

Ports provide a multiplexing service for multiple services or multiple communication sessions at one network address

...🔗 Port (computer networking) ( en )
🌐: منفذ (شبكات), Мрежов порт, Síťový port, Ip-port, Port (Protokoll), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), Port protokołu, Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

วิกิพีเดีย : Nmap(en)

Nmap (Network Mapper) is a free and open-source network scanner created by Gordon Lyon (also known by his pseudonym Fyodor Vaskovich). Nmap is used to discover hosts and services on a computer network by sending packets and analyzing the responses.

Nmap provides a number of features for probing computer networks, including host discovery and service and operating system detection. These features are extensible by scripts that provide more advanced service detection, vulnerability detection, and other features. Nmap can adapt to network conditions including latency and congestion during a scan.

Nmap started as a Linux utility and was ported to other systems including Windows, macOS, and BSD. It is most popular on Linux, followed by Windows.

Features

Nmap features include:

  • Host discovery – Identifying hosts on a network. For example, listing the hosts that respond to TCP and/or ICMP requests or have a particular port open.
  • Port scanning – Enumerating the open ports on target hosts.
  • Version detection – Interrogating network services on remote devices to determine application
...🔗 Nmap ( en )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Comment

Languages